חיפוש חכם

A- A A+

אשמנו!

בתקופת הסליחות והימים הנוראים עדים אנו לתופעה מתמיהה. יהודים שרים בניגונים ערבים "חטאנו לפניך, אשמנו, בגדנו..."!

בעיני תופעה זאת אינה מקרית ומבטאת עובדה פרדוכסלית שעלינו להיות מודעים לה.

 

לפעמים מוגדרים אנו במילה מיובאת משפת נכר. אנו 'אורתודוכסים' והפירוש המילולי: בעלי אמונה (דוכסה) נכונה. בעברית יכולים היינו להגדיר את עצמנו במושג הקלאסי 'שומרי תורה ומצוות'. זאת ללא ספק הגדרה מצוינת ואצילה, אך למרות זאת ישנה כאן תפיסה שאנו חייבים להבהיר לעצמנו; נדמה לי ש'אורתודוכסיה' פירושה, פרדוכסלית, דווקא להיות בעל עבירות. בדרך צינית וטרגית גם יחד, ניתן לומר שהיחידי שיכול להיות בעל עבירה - מבחינה דתית ואולי גם מבחינה מוסרית - הוא היהודי האורתודוכסי. אתאיסט עושה שגיאות, אחראי למחדלים, גורם לאסונות אך אינו מסוגל לחטוא.

 

מצד שני, יהודי שה'רב' שלו יכול לקבוע בשרירות לבו שעבירות אינן עבירות, המסוגל לטהר שרץ בלי ק"ן טעמים, אף הוא אינו יכול להיות בעל עבירה. כיצד נוכל, איפוא, לומר לפניך "צדיקים אנחנו ולא חטאנו. אוי לנו כי חטאנו"? אך, אשרינו שאשמנו! אשרינו שאנו מסוגלים להרגיש אשמה, שהרי הרגשה זו עושה אותנו לאורתודוכסים, שרק הם ורבניהם יכולים לעבור עבירות. "אנחנו ואבותינו חטאנו", וברגש האשמה אנו ממשיכים את מעשי אבותינו ז"ל.

 

נדמה לי שעתה יכול אני לשמוע את פנייתה המיואשת ביותר של התשובה. זו מדברת אלי מתוך רמתה העמוקה ביותר, אולי מהקו האחרון שלה. ישנם דברים, היא אומרת לי, שלמרות שלא ייעשו, אני מפחדת שלא תעזוב. ישנן חובות שלא תקיים ותתנהג כאותם האנשים שפעמים רבות כל כך 'מפסיקים' לעשן. זה קשה, אך אנא, אל תוסיף "בגדנו" ל"אשמנו"; אל תבגוד בי בגידה נוספת ותלמד על עצמך זכות, אל תורה לעצמך היתרים, אל תהפוך חולשה לאידיאולוגיה. ייתכן ולא תוכל לשנות את מעשיך, אך אנא, אל תסביר אותם באמתלות ובתואנות. על כל פנים, אל תסביר זאת לעצמך; אל תרדים את הביקורת העצמית שנשארה אצלך כשארית פליטה. אנא, הכר באשמה, תגיד "אשמנו", אך תכה על לבך, תצטער לכל הפחות על כך שלא הגעת למדרגה שהיית צריך להגיע אליה, שאינך טהור כמו שציפיתי ממך להיות. שמור על האשמה ועל צער האשמה. על צער זה תקבל שכר.

 

וכאן מוסיפה התשובה לדבר אלי בפנייתה האחרונה: קראת את הרשימה הארוכה של 'על חטא'. תפרש אותה כפי שאתה יודע, ואתה יודע, וודאי בחלקם, על העברות שעשית. אך אל תשמע לעצתו של השטן האומר בחוצפתו "הכל או לא כלום". אם חטאת חטא אחד אין הוא נותן לך רשות להמשיך ולחטוא חטאים נוספים.

שמור על כל גחלת שאתה מסוגל. מניין לך הזכות ליוהרת העקביות? דווקא אי-העקביות לפעמים היא הברוכה. אי עקביות זו בנתה את הציונות של אותם יהודים אשר הרגישו בתוכם ניצוצות של קדושה שאולי לא התאימו להשקפתם הכללית. אי עקביות זו יכולה להיות לעתים בסיס לפעולה מוסרית אף של מי שחושב ש'לית דין ולית דיין'. אי עקביות זאת מתירה גם לך לעשות מצוות אף אם הן שוכנות אתך בתוך טומאתך.

 

עתה הבן את משמעות השלכת העוונות שעשית. אנו מתפללים לקב"ה: "ותשליך במצולות ים כל חטאותם". העוונות יעלמו, לא אם תרכז אותם בביוב של רוע, אלא אם תדלל אותם בים של מעשים טובים. אם תמלא ים זה, הקב"ה ידלל את חטאיך בים החסד האינסופי והמוחלט אשר לו.